สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2560 จำนวน 154 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 พระไตรปิฎกศึกษา ชุดที่ 1 ธรรมะนอกธรรมาสน์ / เสฐียรพงษ์ วรรณปก 17
2 ขุนเดช / สุจิตต์ วงษ์เทศ 17
3 หลักการตลาด = Principles of marketing / สุวิทย์ เปียผ่อง, อาคม ศรีทองรุ่ง และกัลยา สมมาตย์ 26
4 การเงินบุคคล = Personal finance / ศิรินุช อินละคร 17
5 การวิจัยเบื้องต้น / บุญชม ศรีสะอาด 17
6 เบี้ย บาท กษาปณ์ แบงค์ / นวรัตน์ เลขะกุล 17
7 ปลาใหญ่สะอื้น : ธุรกิจขนาดเล็กใหญ่ไม่สำคัญความว่องไวเท่านั้นสยบคู่แข่งขันได้ = It's not the big that eat the small--it's the fast that eat the slow / จอห์น เจนนิงส์ และลอเรนซ์ ฮอฟตัน ; บุญเลิศ วงศ์พรม แปล 26
8 โครงงานนักศึกษาเรื่อง การเกิดเจลและการปรับปรุงคุณภาพเจลซูริมิจากปลาตาหวานหนังบาง = Gelation and improvement of gel quality of surimi from priacanthus maracanthus / วิลาสินี แซ่กัม และเดชศักดา วันทยะกุล 35
9 บริษัทวายคัทแมชชีนเซ็นเตอร์ จำกัด = Wirecut machine center co., Ltd. / บริษัทวายคัทแมชชีนเซ็นเตอร์ จำกัด 17
10 แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : สรุปสาระสำคัญของ Agenda 21 ในเรื่องสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา = Earth Summit's Agenda for Change / ไมเคิล คีย์ธิง ; มานพ เมฆประยูรทอง แปล 17
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?