สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 26 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ทฤษฎีและกลวิธีการแปล = Theory and strategies of translation / ดวงตา สุพล 14
2 การพยากรณ์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ / อัจฉรา จันทร์ฉาย 14
3 รายงานการวิจัยเรื่อง การสลายตัวของแอนโดรการโฟไลด์จากฟ้าทะลายโจร / วรรณา วิริยะปรีดา และสุกานดา สูรยะกานตานนท์ 51
4 รายงานวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในหนังตะลุง / จรัส ชูชื่น 14
5 คู่มือบรรณาธิการ : สำหรับนักเขียน บรรณาธิการ และผู้พิมพ์ / จินตนา ใบกาซูยี 14
6 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน / ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง 14
7 กระยานิยาย / ส. พลายน้อย 14
8 อังกอร์ / นอร์แมน วีรธรรม 23
9 ชนบทไทย : การผันแปรในอนาคตภายหลังการพัฒนา / ไพรัตน์ เดชะรินทร์ 14
10 การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ = Product management / รณชัย ตันตระกูล 14
123
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?