สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 02 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 02 สิงหาคม 2564 จำนวน 695 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 Service-oriented architecture : concepts, technology, and design / Thomas Erl 17
2 เจาะเวลาหาจิ๋นซี / อึ้งเอียะ ; น.นพรัตน์ แปล 17
3 การจัดการการส่งเสริมการตลาด = Promotion management / นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร 26
4 อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย : โครงสร้างและนโยบายของรัฐ / ศุภัช ศุภชลาศัย 35
5 SRA writing and language arts : teacher's edition/ Jean Wallace Gillet, Charles Temple, James D. Williams 17
6 SRA writing and language arts : handbook/ Jean Wallace Gillet, Charles Temple, James D. Williams 17
7 ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก / พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 17
8 SRA writing and language arts : writer's workbook/ Jean Wallace Gillet, Charles Temple, James D. Williams 17
9 จิตวิทยาบริการ = Service psychology / เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ 17
10 Chambers phrasal verbs / จอร์จ ดับบลิว เดวิดสัน ; บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์ เรียบเรียง 17
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?