ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 พบ 26 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพ์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เลขหมู่ -
วันที่สร้าง 16 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพ์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เลขหมู่ bk
วันที่สร้าง 16 มี.ค. 2561
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง New Venture Creation : Entrepreneurship for the 21st Century. /Stephen Spinelli, Jr. Robert Adams. 2016
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 12 มี.ค. 2561

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Strategic Management and Business Policy /Thomas L.Wheelen, J. David Hunger. 2017.
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 12 มี.ค. 2561

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ดุจเรือนใจ / เอื้องอลิน
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 12 มี.ค. 2561

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง นครคนนอก (รางวัลซีไรต์ ปี 2559) / พลัง เพียงพิรุฬห์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 12 มี.ค. 2561

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พิมานแพร / ประภัสสร เสวิกุล
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 12 มี.ค. 2561

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เรือนศิลา /ปิยะพร ศักดิ์เกษม
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 12 มี.ค. 2561

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เลื่อมไหม ลายเหมย / ประภัสสร เสวิกุล
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 12 มี.ค. 2561

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สิงโตนอกคอก (รางวัลซีไรต์ปี 2560) / จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 12 มี.ค. 2561

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?