ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 พบ 32 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2560 : วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 05 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การผลิตพืชสมุนไพร / มณฑา ลิมปิยประพันธ์
ชื่อผู้แต่ง มณฑา ลิมปิยประพันธ์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 05 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาพลังสร้างสรรค์ขององค์กร (วิธีแก้ปัญหาที่ยากและสลับซับซ้อน) / ประเวศ วะสี
ชื่อผู้แต่ง ประเวศ วะสี
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 05 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง โครงการเขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา.ล.1,ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจ และแผนที่ระหว่างสยามประเทศไทยกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเซีย / มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 05 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปฏิทินเทศกาลงานประเพณีปี 2560 : ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 05 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5 / คณะบรรณาธิการ เบญจมาส แพทอง ... [และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 05 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง มรดกไทย-มรดกโลก / บรรณาธิการ ศิริพร นันตา
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 05 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง มรดกโลกบ้านเชียง / ผู้เรียบเรียง สุรพล นาถะพินธุ
ชื่อผู้แต่ง สุรพล นาถะพินธุ
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 05 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู / พระสตานันทมุนี (พราหมณ์ อรุณ สยมภพ)
ชื่อผู้แต่ง พระครูสตานันทมุนี (อรุณ สยมภพ)
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 05 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ก้าวที่เจ็ด--งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นตรัง : ประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง / ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์โดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง ทีมงานเครือข่ายความรู้ สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ; บรรณาธิการ กชกร ชิณะวงศ์
ห้องสมุด ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่สร้าง 04 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

1234
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?